Polityka prywatności

Szanowni Państwo, przekazujemy informacje o naszej nowej polityce prywatności, która zacznie obowiązywać od 25 maja br. w celu spełnienia nowych przepisów (tzw. RODO)

Przetwarzania danych osobowych odbywa się zgodnie z aktem prawnym o nazwie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem podanych danych jest firma 9h.pl Hubert Nodżak-Pluta z siedzibą w Przemyślu przy ulicy Monte Cassino 16/32 wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:6793144718, REGON: 366778612. Dane chronione są zgodnie z wymogami obecnie obowiązującego prawa, a ich przechowywanie odbywa się na odpowiednio zabezpieczonych serwerach z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych.

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
-świadczenia usług przez nas oferowanych, w szczególności oferowania usług utrzymania danych (tzw. hosting), obsługi domen internetowych, wystawiania certyfikatów SSL, usług administracji serwerami.
-prowadzenia statystyki ruchu w ramach naszych serwisów.
-przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
-realizacji obowiązków, które wymusza na nas prawo, są to m.in. kwestie związane z podatkami.
-obsługi zapytań przesłanych do nas drogą elektroniczną, pocztową oraz przekazanych osobiście.
-przygotowania ramowych oraz indywidualnych ofert.
-przesyłania dokumentów oraz informacji o posiadanych usługach oraz o zmianach w naszych dokumentach firmowych.
-obsługi usług płatniczych.
-przesyłania informacji marketingowych – o ile została wyrażona na to odrębna zgoda.
-innych niż wyżej wymienione, do których zobowiązuje nas obowiązujące prawo.

Dane pochodzą z podanych przez Ciebie informacji w procesie rejestracji konta klienta. Będziemy je przechowywali od momentu rejestracji do chwili ich usunięcia i/lub zanonimizowania. Masz cały czas prawo do wglądu w nie jak i prawo do ich poprawienia, sprostowania, zaprzestania przetwarzania w części poprzez panel klienta lub kontakt z nami.

Za dane osobowe uważamy w szczególności: imię i nazwisko, adres korespondencyjny i zamieszkania, numer PESEL, datę urodzenia i wiek, adres e-mail, numer NIP, numer KRS, numer DUNS, numer REGON, numer telefonu, nazwa firmy, adres IP, informacje o posiadanej przeglądarce internetowej jak i systemie operacyjnym komputera lub urządzenia. Są to dane, które w ramach zbioru pozwalają zidentyfikować konkretną osobę lub firmę. Przetwarzamy jedynie te dane, które nam podałeś, ponieważ są niezbędne do realizacji celów wymienionych w niniejszem dokumencie. Wymagane dane są zróżnicowane w zależności od tego, kto (firma lub osoba) zamawia daną usługę lub realizuje konkretny cel.

Dane przetwarzamy w ramach naszej infrastruktury informatycznej, które znajduje się na terenie Polski oraz w ramach państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dostęp do nich jest odpowiednio zabezpieczony, a dostęp jest możliwy wyłącznie przez administratora oraz upoważnione osoby.
W celu ich zabezpieczenia dane te są zabezpieczona poprzez regularną kopię zapasową, przechowywaną w innym fizycznym miejscu niż są przechowywane. Wszelkie nośniki z danymi osobowymi są szyfrowane oraz zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zaś wszelkie operacje na nich są zapisywane w dzienniku zdarzeń.

Dane, które zostały nam podane, przechowujemy przez okres trwania umowy oraz przez okres 6 lat od jej zakończenia. Głownie wynika to z celów związanych z podatkami. Po rozwiązaniu umowy możesz zgłosić sprzeciw (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na przetwarzanie danych, wówczas ograniczymy przetwarzanie danych do tych wymaganych przez przepisy skarbowe. W przypadku usług, dla których ma zastosowane specjalna procedura rozliczania podatku VAT-MOSS, okres ten może wynieść do 11 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi.

Masz prawo żądań otrzymania danych, które o Tobie posiadamy. Dane te przekażemy w terminie do 30 dnia od dnia zgłoszenia takiego żądania (prawo dostępu do swoich danych osobowych). Masz także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, zgłoszenia takiego żądania zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby oraz po wskazaniu podmiotu, któremu mają zostać przekazane.

Kwestia kontaktu w zakresie danych osobowych mogą wymagać potwierdzenia przez 9h.pl danych osobowych w celu stwierdzenia autentyczności osoby, z którą następuje kontakt.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do odpowiednich organów, zgodnie z przepisem przytoczonym w sentencji niniejszego dokumentu.

W ramach naszej strony internetowej zapisujemy pliki cookies, które służą do gromadzenia przez nas statystyk odwiedzin.
Przeglądając strony zbieramy logi na serwerach, które zawierają m.in. informacje o adresie IP, informacjach o Twoim komputerze w celu analizowania ruchu na naszych serwisach.

Mogą zostać zastosowane wobec Ciebie mechanizmy mające na celu profilowanie, polegające na dostosowaniu ofert oraz reklam w oparciu o Twoje zachowanie – o ile wyraziłeś na to odrębną, wyraźną zgodę.

Twoje dane przekazane mogą zostać wyłącznie podmiotom z nami współpracującymi, są to m.in. operatorzy pocztowi, podmioty rejestrujące domeny, wystawiające certyfikaty SSL itp.
Wszelkie pytania do 9h.pl w zakresie danych osobowych można kierować na dane podane na stronie 9h.pl/kontakt, adres korespondencyjny(listowny) podany w niniejszym dokumencie lub na adres biuro@9h.pl.

Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Podane ceny są kwotami brutto, chyba, że napisano inaczej.